Галерия

Начало на проекта

Януари 2024

Край на проекта

Юли 2026

Начало на строителството - Януари 2024

Акт 14 - Януари 2025

Груб строеж - Март 2025

Акт 15 - Май 2026

Край на строителството - Акт 16 - Юли 2026

Направете запитване